Làm cho trẻ thích đến trường, thích đi học khi trẻ chuyển từ hoạt động vui chơi là chủ đạo của lớp mẫu giáo sang hoạt động học tập là chủ đạo của học sinh ở trường tiểu học.

Theo Infonet