Danh sách thẻ data dữ liệu của widget Blog1 vesion 2

Dưới đây là danh sách khá đầy đủ các thẻ data dữ liệu của widget Blog1 vesion 2, nếu bạn đang sử dụng mẫu template đã có sẵn cấu trúc version 2 có thể tham khảo, hoặc bạn muốn nâng cấp widget Blog1 từ version 1 lên version cần sử dụng lại một số thẻ data mới vì các thẻ data của version 1 không hoạt động trên version 2.

Danh sách thẻ data dữ liệu của widget Blog1 vesion 2:


<b:widget id='Blog1' title='' type='Blog' version='2'>

  <b:includable id='main'>    <data:messages.home/>

    <data:title/>

    <data:description/>

    <data:languageCode/>

    <data:olderPageUrl/>

    <data:newerPageUrl/>

    <data:navMessage/>

    <data:adCode/>

    <data:adClientId/>

    <data:cmtIframeInitialHeight/>

    <data:showCmtPopup/>

    <data:messages.blogComment/>

    <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>

      <data:feedLink.url/>

      <data:feedLink.name/>

      <data:feedLink.feedType/>

      <data:feedLink.mimeType/>

    </b:loop>

    <b:loop values='data:posts' var='post'>

      <data:post.id/>

      <data:post.title/>

      <data:post.body/>

      <data:post.snippets.short/>

      <data:post.snippets.long/>

      <data:post.url/>

      <data:post.link/>

      <data:post.thumbnailUrl/>

      <data:post.featuredImage/>

      <data:post.date/>

      <data:post.lastUpdated/>

      <data:post.author.name/>

      <data:post.author.profileUrl/>

      <data:post.author.aboutMe/>

      <data:post.author.authorPhoto.image/>

      <data:post.author.authorPhoto.width/>

      <data:post.author.authorPhoto.height/>

      <data:post.hasJumpLink/>

      <data:post.adminClass/>

      <data:post.postAuthorClass/>

      <data:post.allowComments/>

      <data:post.allowNewComments/>

      <data:post.noNewCommentsText/>

      <data:messages.comments/>

      <data:messages.postAComment/>

      <data:post.numberOfComments/>

      <data:post.commentsUrl/>

      <data:post.commentsUrlOnclick/>

      <data:post.commentPagingRequired/>

      <data:post.hasOlderLinks/>

      <data:post.oldLinkClass/>

      <data:post.oldestLinkUrl/>

      <data:post.olderLinkUrl/>

      <data:post.hasNewerLinks/>

      <data:post.newLinkClass/>

      <data:post.newerLinkUrl/>

      <data:post.newestLinkUrl/>

      <data:post.commentRangeText/>

      <data:post.commentFormIframeSrc/>

      <data:post.embedCommentForm/>

      <data:post.showThreadedComments/>

      <data:post.commentSrc/>

      <data:post.commentFeed/>

      <data:post.commentJso/>

      <data:post.commentHtml/>

      <data:post.commentMsgs/>

      <data:post.commentConfig/>

      <data:post.avatarIndentClass/>

      <data:post.includeAd/>

      <data:post.adNumber/>

      <data:post.allowIframeComments/>

      <data:post.iframeCommentSrc/>

      <data:post.viewType/>

      <data:post.commentSource/>

      <data:post.emailPostUrl/>

      <data:post.shareUrl/>

      <data:post.reactionsUrl/>

      <data:post.cmtfpIframe/>

      <data:post.appRpcRelayPath/>

      <data:post.location.mapsUrl/>

      <data:post.location.name/>

      <b:loop values='data:labels' var='label'>

        <data:label.name/>

        <data:label.url/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:feedLinks' var='feedLink'>

        <data:feedLink.url/>

        <data:feedLink.name/>

        <data:feedLink.feedType/>

        <data:feedLink.mimeType/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:comments' var='comment'>

        <data:comment.id/>

        <data:comment.inReplyTo/>

        <data:comment.cmtBodyIdPostfix/>

        <data:comment.url/>

        <data:comment.body/>

        <data:comment.timestamp/>

        <data:comment.timestampValue/>

        <data:comment.timestampAbs/>

        <data:comment.author/>

        <data:comment.authorUrl/>

        <data:comment.authorUserType/>

        <data:comment.authorPhoto.url/>

        <data:comment.authorPhoto.width/>

        <data:comment.authorPhoto.height/>

        <data:comment.authorAvatarSrc/>

        <data:comment.authorAvatarImage/>

        <data:comment.anchorName/>

        <data:comment.deleteUrl/>

        <data:comment.isDeleted/>

        <data:comment.adminClass/>

      </b:loop>

      <b:loop values='data:enclosures' var='enclosure'>

        <data:enclosure.url/>

        <data:enclosure.mimeType/>

      </b:loop>

    </b:loop>  </b:includable>

</b:widget>


Chấm hết bài!!!

Đăng nhận xét

✪★ Chèn link ảnh/video trực tiếp vào khung bình luận để hiển thị hình ảnh hay video cho phần nội dung.
✪★ Nếu tải file mẫu không được, vui lòng để lại nhận xét vào khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé .
✪★ Chúc các bạn có một năm Nhâm Dần 2022 🐯 nhiều thành công tốt đẹp!

Mới hơn Cũ hơn