Hướng dẫn chèn khung nhận xét Facebook đúng cách

Cách chèn khung nhận xét Facebook vào Blog rất đơn giản nhưng bạn đã biết chèn đúng cách chưa? Vậy thế nào mới gọi là đúng cách tức khi là khi chèn khung nhận xét bạn có thể cài đặt cho phép hoặc không cho phép nhận xét trong bài viết hay làm ẩn khung nhận xét trong cài đặt bài đăng nhận xét và chia sẻ.

Bạn tham khảo cách chèn khung nhận xét Facebook như mình hướng dẫn

Bước 1: Chèn script của Facebook trước thẻ đóng </body>


<div id='fb-root'/>

<script>

//<![CDATA[

(function(d, s, id) {

    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

    if (d.getElementById(id)) return;

    js = d.createElement(s);

    js.id = id;

    js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0&appId=app_Id&autoLogAppEvents=1';

    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

    js.async = true;

}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

//]]>

</script>


Thay app_Id bằng ID ứng dụng

Bước 2: Đăng ký thẻ data b:includable trong widget Blog1 ví dụ ngay bên dưới <b:includable id='comments' var='post'>..</b:includable>


<b:includable id='fbcomments' var='post'>

  <b:if cond='data:view.isSingleItem'>

    <b:if cond='data:post.allowComments'>

      <div class='comments' id='comments'>

        <a id='fbcomments'/>

        <div class='fb-comments' data-numposts='5' data-width='100%' expr:data-href='data:post.url'/>

      </div>

    </b:if>

  </b:if>

</b:includable>


Bạn có thể thay expr:data-href='data:post.url' thành expr:data-href='data:blog.canonicalUrl' đều được

Bước 3: Chèn thẻ b:include vào nơi bạn muốn hiển thị trong bài viết thường là ngay dưới post-body và trên post-footer

<b:include data='post' name='fbcomments'/>

Cài đặt nhận xét:

+ Nếu muốn ẩn nhận xét của bài viết trong bài viết cài đặt Không cho phép nhận xét của người đọc


+ Nếu muốn ẩn khung nhận xét vào Cài đặt > Bài đăng, nhận xét và chia sẻ chon ẩn Vị trí nhận xét


Chấm hết bài!!!

Đăng nhận xét

✪★ Chèn link ảnh/video trực tiếp vào khung bình luận để hiển thị hình ảnh hay video cho phần nội dung.
✪★ Nếu tải file mẫu không được, vui lòng để lại nhận xét vào khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé .
✪★ Chúc các bạn có một năm Nhâm Dần 2022 🐯 nhiều thành công tốt đẹp!

Mới hơn Cũ hơn