Hướng dẫn lấy số lượt chia sẻ và bình luận Facebook của một Url bài viết

Chắc hẳn các bạn cũng muốn biết được số lượt thích, chia sẻ và bình luận của một bài viết khi chia sẻ lên Facebook. Việc này vô củng đơn giản, bạn sao chép liên kết sau vào địa chỉ trình duyệt là biết được

https://graph.facebook.com/<Url bài viết>

Ví dụ: https://graph.facebook.com/https://vietblogdao.blogspot.com/2018/06/chia-se-mien-phi-viet-blogger-personal-blogger-template-2018.html

Cho ra một đoạn như mô tả


{

   "share": {

      "comment_count": 18,

      "share_count": 20

   },

   "og_object": {

      "id": "2147259448649989",

      "description": "Vi\u1ec7t Blogger Personal Blogger Template l\u00e0 m\u1eabu c\u00e1 nh\u00e2n th\u00edch h\u1ee3p vi\u1ebft Blog  trong n\u0103m 2018. Template c\u00f3 giao di\u1ec7n \u0111\u01a1n gi\u1ea3n s\u1eafp x\u1ebfp g\u1ecdn g\u00e0ng \u0111\u1eb9p m\u1eaft, chu\u1ea9n SEO, Full Reponsive v\u00e0 r\u1ea5t nhi\u1ec1u ti\u1ec7n \u00edch...",

      "title": "Chia s\u1ebb mi\u1ec5n ph\u00ed Vi\u1ec7t Blogger Personal Blogger Template 2018",

      "type": "article",

      "updated_time": "2018-06-07T05:03:34+0000"

   },

   "id": "https://vietblogdao.blogspot.com/2018/06/chia-se-mien-phi-viet-blogger-personal-blogger-template-2018.html"

}


Như vậy chúng ta biết được

- Số bình luận: 18
- Lượt chia sẻ: 20

Facebook sẽ tính gộp chung lượt thích + chia sẻ vào thành "share_count" còn số bình luận là "comment_count"

Bây giờ nếu bạn muốn hiển thị những con số này trong bài viết bạn cần sử dụng đến getJSON mà mình đã làm sẵn bạn chèn đoạn script ngay trước thẻ đóng </body>


<b:if cond='data:view.isSingleItem'>

<script>

//<![CDATA[

var postUrl = location.href;

var get_fbcount = function() {

  $.getJSON('https://graph.facebook.com/' + postUrl, function(data) {

    var commentcount = data.share.comment_count;

    console.log(data);

    if (commentcount) {

      $('.comment_count').append(commentcount);

    } else {

      $('.comment_count').append(0);

    }

var sharecount = data.share.share_count;

    console.log(data);

    if (sharecount) {

      $('.share_count').append(sharecount);

    } else {

      $('.share_count').append(0);

    }

  });

};

get_fbcount();

//]]>

</script>

</b:if>


Để hiện thị lượt chia sẻ và bình luận bạn chèn đoạn html sau trong bài viết nơi muốn hiển thị

- Số lượt chia sẻ: <span class='share_count></span>
- Số bình luận: <span class='comment_count'></span>

Chấm hết bài!!!

Đăng nhận xét

✪★ Chèn link ảnh/video trực tiếp vào khung bình luận để hiển thị hình ảnh hay video cho phần nội dung.
✪★ Nếu tải file mẫu không được, vui lòng để lại nhận xét vào khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé .
✪★ Chúc các bạn có một năm Nhâm Dần 2022 🐯 nhiều thành công tốt đẹp!

Mới hơn Cũ hơn