Sử dụng get JSON lấy số lượng hoặc danh sách Label (Nhãn)

Thủ thuật lấy số lượng Label sử dụng trong thống kê hoặc lấy danh sách Nhãn làm menu bằng cách sử dụng nguồn cấp Feed và script Ajax get Json cho ra số liệu hoặc danh sách cụ thể. Phương pháp này nhanh không làm giảm tốc độ tải trang và không bị Pagespeed cảnh báo.

Yêu cầu trong mẫu phải có sẵn link thư viện jquery thì mới sử dụng được phương pháp này. Dưới đây là đoạn script lấy số lượng và danh sách Nhãn, chèn trước </head> hay trước </body> đều được.

1. Lấy số lượng nhãn


<script>

//<![CDATA[

$.ajax({

  url: "/feeds/posts/default?alt=json-in-script",

  type: "get",

  dataType: "jsonp",

  success: function(data) {

    var blogfeed = data.feed.category.length;

    $('.total-labels').html(blogfeed);

  }

});

//]]>

</script>


- Đặt Html hiển thị: <span class='total-labels'></span>

2. Lấy danh sách nhãn


<script>

//<![CDATA[

$.ajax({

  url: "/feeds/posts/default?alt=json-in-script",

  type: "get",

  dataType: "jsonp",

  success: function(data) {

    var labellist = '<ol>';

      for(var i = 0; i < data.feed.category.length; i++){

      labellist += "<li>" +data.feed.category[i].term+ "</li>";

    }

    labellist += "</ol>"

    $('.label-list').html(labellist);

  }

});

//]]>

</script>


- Đặt Html hiển thị: <span class='label-list'></span>

Ngoài ra bạn có thể tham khảo danh sách đầy đủ về Blogger JSON Feed API mà mình đã làm sẵn. Chấm hết bài!!!

Đăng nhận xét

✪★ Chèn link ảnh/video trực tiếp vào khung bình luận để hiển thị hình ảnh hay video cho phần nội dung.
✪★ Nếu tải file mẫu không được, vui lòng để lại nhận xét vào khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé .
✪★ Chúc các bạn có một năm Nhâm Dần 2022 🐯 nhiều thành công tốt đẹp!

Mới hơn Cũ hơn