Header ads

Hướng dẫn đặt khung nhận xét nằm cố định phía trên các nhận xét

Mặc định các nhận xét của người đọc và tác giả khi xuất bản luôn được đặt bên trên khung nhận xét, điều này hơi bất lợi nếu bài viết có nhiều nhận xét khi phải scroll chuột đến khung nhận xét. Tuy nhiên bạn có thể đặt khung nhận xét này nằm trên với thủ thuật đơn giản sau đây:

Trong mẫu template chuyển đến tiện ích Blog1 tìm và mở rộng thẻ tag <b:includable id='threaded_comments' var='post'> với widget Blog1 version 1

Hoặc thẻ  <b:includable id='threadedComments' var='post'> với widget Blog1 version 2, trong này có đoạn html mặc định như sau:

  <div class='comments-content'>      <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
        <b:include data='post' name='threadedCommentJs'/>
      </b:if>
      <div id='comment-holder'>
         <data:post.commentHtml/>
      </div>
    </div>    <p class='comment-footer'>      <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
        <b:include data='post' name='threadedCommentForm'/>
      <b:else/>
        <data:post.noNewCommentsText/>
      </b:if>
    </p>
Hình minh họa:


Bạn để ý đoạn mình đánh dấu màu xanh và đỏ với màu xanh là phần nhận xét và màu đỏ là khung nhận xét, bây giờ bạn chỉ việc đưa màu đỏ lên trên màu xanh hay màu xanh xuống dưới màu đỏ là được. cụ thể như sau:
    <p class='comment-footer'>      <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
        <b:include data='post' name='threadedCommentForm'/>
      <b:else/>
        <data:post.noNewCommentsText/>
      </b:if>
    </p>    <div class='comments-content'>      <b:if cond='data:post.embedCommentForm'>
        <b:include data='post' name='threadedCommentJs'/>
      </b:if>
      <div id='comment-holder'>
         <data:post.commentHtml/>
      </div>
    </div>
Phương pháp làm chỉ đơn giản vậy thôi. Chấm hết bài!!!


Góc Bình Luận

1 Comments


- Chèn ảnh vào khung nhận xét với cú pháp: [img]Link-ảnh-chèn[/img]
- Tùy chọn các biểu tượng Emoticons khác nhau của yahoo