Video chia sẽ cách một cái bẫy chuột đơn giản nhưng hoạt động hiệu quả như thế nào. Với độ dài gần 5 phút nhưng cái bẫy này cũng tóm hơn mười con chuột. Thật là đáng nể phải không nào
Nếu nhìn sơ qua cái bẫy, chúng ta cũng có thể thấy nó đoọc làm khá đơn giản như sau

  • -Một thùng đựng nước cũ cắt gọt phần đầu
  • -Một cái chụp nhựa để bẩy như cái đó đơm cá mà chúng ta thấy ở miền quê
  • -Hai thanh gỗ để bắc lên đầu thùng nước
  • -Một ít ngũ cốc rắc bên rong thùng để dụ khị lũ chuột