Chia sẽ e-book hay về SEO khá cơ bản cho các bạn tham khảo để biết một vài khái niệm sơ bộ cùng với 10 nội dung chính. Kiến thức tuy không mới nhưng cũng có thể giúp các bạn áp dụng để có thể SEO trang web nay blog của mình hiệu quả hơn.
Các nội dung trong ebook này bao gồm  mục chính

  • 1. SEO là gì 
  • 2. Phân tích từ khóa 
  • 3. SEO Onpage 
  • 4. SEO Offpage 
  • 5. Xây dựng Link 
  • 6. SEO Content 7
  • . Công cụ SEO 
  • 8. Thuật toán SEO 
  • 9. Đo lường 
  • 10. Tài liệu tham khảo