[Chia sẽ tài liệu] Năm bước tải file từ 123 link. Ebook hướng dẫn tải file từ 123 link dành cho bạn nào còn đang tìm hiểu hoặc nhiều lúc đi tìm kiếm tài liệu mà bắt gặp link chia sẽ hơi lạ mà không dám tải file mình cần về máy


giao diện của 123link
Giao diện của 123link lúc các bạn tiến hành download


Ebook chia làm 5 bước rõ ràng bao gồm cả hai  bước nhập Captcha ở bước 1 và  bước 2. ( thông thường nếu các bạn nào tải nhiều thì google mặc định sẽ bỏ qua hai bước này)