Video của công ty The Rankings thống kê giá trị thương hiệu của 15 công ty lớn nhất tế giới chỉ ra những điểm hết sức thú vị và không kém bất ngờ cho nhều người

- Coca cola liên tục dẫn đầu cho đến khi bị bức phá bởi các công ty công nghệ mỹ
- Kể từ năm 2009, những công ty về internet và công nghệ có một sự choán ngôi quá ngoạn mục
- Đến năm 2014, mạng xã hội facebook chính thức vào cuộc đua


Hy vọng một ngày không xa, Việt nam chúng ta cũng có một công ty có tên trên bảng xếp hạng này các bạn nhỉ