Trang rút gọn link kiếm tiền 123-link vừa ra thông báo đổi lịch thanh toán vào cuối tháng thay vì cuối mỗi tuần như trước. 

[THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN THANH TOÁN #123LINK]
Nhằm mục đích phát triển lâu dài và sàn lọc thành viên chất lượng hơn.
123Link xin thông báo sẽ thay đổi thời gian thanh toán:
Các lệnh thanh toán sẽ được gửi vào ngày 28 -> 30 hàng tháng thay vì hàng ngày như hiện tại.
P/s: Tức là các ngày trong tháng các bạn vẫn yêu cầu rút tiền bình thường. Nhưng 123Link sẽ thanh toán tiền vào ngày 28 - 30 cuối tháng.
Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ hôm nay (17/4/2019)
Trân trọng.

Như vậy chính sách thanh toán của trang ngày càng chặt chẽ và khó khăn hơn cho các publisher. CHỉ mới năm ngoái, thời gian chuyển tiền chỉ trong vòng 24h hoặc cùng lắm là 48 h mà thôi