Thấy điếu thuốc lào quá khủng, thanh niên cứ nằng nặc đòi thử cho bằng được để trải nghiêm cảm giác phê ra sao . Mặc cho mấy người xung quanh can ngăn nhưng anh vẫn quyết định bắn một bi cho hả dạ

Bạn nào có ý định thử bắn một bi như vậy thì hay xem xong clip bên dưới rồi thử nhé.