Clip khoảnh khắc đỉnh tháp mái nhà thờ Đức Bà Paris đỗ sụp do người dùng tự quay và chia sẽ trên mạng xã hội. Các bạn có thể thấy hình ảnh rõ nét phần tháp dome cao nhất nhà thờ cháy rụi đỏ rực ngã nhào sang bên cạnh