Thỏi vàng nặng hơn 1kg sẽ thuộc về người nào lấy ra được khỏi lồng kiếng. Nhiệm vụ tưởng chng như rất đơn giản đó lại là điều bất khả thi với nhiều người

Trò tiêu khiển ở san bay Dubai gây hứng thú cho nhiều người mặc dù họ chỉ được sờ đến thỏi vàng mà thôi

Hãy cùng tìm hiểu xem vì sao họ sẵn sàng cho tất cả mọi người cùng thử mà không sợ mất thỏi vàng này nhé