Code tạo link bài đăng gọn gàng như wordpress

Đường link bài đăng gọn gàng sẽ giứp tạo thiện cảm cho người đọc. Ngooài ra nó sẽ rất có lợi cho SEO nữa khi rút ngắn được đường link cho dễ nhớ và đi vào trọng tâm nội dung trên đóCác bạn hãy so sánh xem một đường link bài đăng trước và sau khi rút gọn như sau:


-Link trước khi rút gọn:

https://www.pkientruc.com/2019/05/man-ban-phao-hoa-man-nhan-chao-mung-30-4-tai-landmark-81.html


-Link sau khi rút gọn:

https://www.pkientruc.com/man-ban-phao-hoa-man-nhan-chao-mung-30-4-tai-landmark-81Mình sẽ không giới thiệu lan man nữa mà đi luôn vào trọng tâm chính nhé. Tức là làm thế nào để rút gọn được một link trông sạch sẽ như vậy và việc rút gọn link như vậy có ảnh hưởng đến việc index của google hay không?


Mình sẽ trả lời luôn là không ảnh hưởng gì nhé. Mặc dù đã rút gọn thành một link dễ nhứo như vậy nhưng thực chất những link cũ vẫn còn tồn tại tức là nếu đã được index thì sẽ không ảnh hưởng gì cả. Đường link mới là đã được chuyển hướng mà thành thôi.

Cách làm thì cũng khôg có gì phức tạp cả. Các bạn chép hết đoạn code bên dưới rồi đặt trước thể đóng</ body>  là xong nhé. Ngoài ra nếu bạn nào muốn đặt sau thẻ <head> cũng đều được
 <script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
// BloggerJS v0.3.1 // Copyright (c) 2017-2018 Kenny Cruz // Licensed under the MIT License 
var urlTotal, nextPageToken, postsDatePrefix = !1,
  accessOnly = !1,
  useApiV3 = !1,
  apiKey = "",
  blogId = "",
  postsOrPages = ["pages", "posts"],
  jsonIndex = 1,
  secondRequest = !0,
  feedPriority = 0,
  amp = "&amp;" [0];

function urlVal() {
  var e = window.location.pathname,
    t = e.length;
  return ".html" === e.substring(t - 5) ? 0 : t > 1 ? 1 : 2
}

function urlMod() {
  var e = window.location.pathname;
  "p" === e.substring(1, 2) ? (e = (e = e.substring(e.indexOf("/", 1) + 1)).substr(0, e.indexOf(".html")), history.replaceState(null, null, "../" + e)) : (e = (e = postsDatePrefix ? e.substring(1) : e.substring(e.indexOf("/", 7) + 1)).substr(0, e.indexOf(".html")), history.replaceState(null, null, "../../" + e))
}

function urlSearch(e, t) {
  var n = e + ".html";
  t.forEach(function(e) {
    -1 !== e.search(n) && (window.location = e)
  })
}

function urlManager() {
  var e = urlVal();
  0 === e ? accessOnly || urlMod() : 1 === e ? getJSON(postsOrPages[feedPriority], 1) : 2 === e && (accessOnly || history.replaceState(null, null, "/"))
}

function getJSON(e, t) {
  var n = document.createElement("script");
  if (useApiV3) {
    var o = "https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/" + blogId + "/" + e + "?key=" + apiKey + "#maxResults=500#fields=nextPageToken%2Citems(url)#callback=bloggerJSON";
    nextPageToken && (o += "#pageToken=" + nextPageToken), nextPageToken = void 0
  } else o = window.location.protocol + "//" + window.location.hostname + "/feeds/" + e + "/default?start-index=" + t + "#max-results=150#orderby=published#alt=json-in-script#callback=bloggerJSON";
  o = o.replace(/#/g, amp), n.type = "text/javascript", n.src = o, document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(n)
}

function bloggerJSON(e) {
  var t = [];
  if (useApiV3 || void 0 === urlTotal && (urlTotal = parseInt(e.feed.openSearch$totalResults.$t)), useApiV3) {
    try {
      e.items.forEach(function(e, n) {
        t.push(e.url)
      })
    } catch (e) {}
    nextPageToken = e.nextPageToken
  } else try {
    e.feed.entry.forEach(function(n, o) {
      var r = e.feed.entry[o];
      r.link.forEach(function(e, n) {
        "alternate" === r.link[n].rel && t.push(r.link[n].href)
      })
    })
  } catch (e) {}
  urlSearch(window.location.pathname, t), urlTotal > 150 ? (jsonIndex += 150, urlTotal -= 150, getJSON(postsOrPages[feedPriority], jsonIndex)) : nextPageToken ? getJSON(postsOrPages[feedPriority]) : secondRequest && (nextPageToken = void 0, urlTotal = void 0, jsonIndex = 1, secondRequest = !1, 0 === feedPriority ? (feedPriority = 1, getJSON("posts", 1)) : 1 === feedPriority && (feedPriority = 0, getJSON("pages", 1)))
}

function bloggerJS(e) {
  e && (feedPriority = e), urlManager()
}
bloggerJS();
//]]>
</script>  

Đến đây các bạn chỉ việc save lại thôi nhé. Mình đã áp dụng luôn cho trang bietko.com này. các bạn có thể kiểm chứng tạo đây.
Chúc các bạn làm thành công nhé

Đăng nhận xét

✪★ Chèn link ảnh/video trực tiếp vào khung bình luận để hiển thị hình ảnh hay video cho phần nội dung.
✪★ Nếu tải file mẫu không được, vui lòng để lại nhận xét vào khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé .
✪★ Chúc các bạn có một năm Nhâm Dần 2022 🐯 nhiều thành công tốt đẹp!

Mới hơn Cũ hơn