Header ads

Thiet ke cong trinh dep

Clip Lốc xoáy ập vào cuốn phăng nóc nhà ở Biên Hòa

Lốc xoáy bất ngờ ập vào khiến nhiều người hoàng hốt. Mái tole nhà cấp 4 gần đó bị cuốn phăng bay tứ tung lên trời


  


Góc Bình Luận

0 Comments