Lốc xoáy bất ngờ ập vào khiến nhiều người hoàng hốt. Mái tole nhà cấp 4 gần đó bị cuốn phăng bay tứ tung lên trời