Các icon hữu ích mà các bạn viết blog không thể bỏ qua để làm cho blog của các bạn trông chuyên nghiệp và sạch sẽ. Qua đó cũng giúp thu hút nhiều độc giả hơn


Icon hình họp thư hay dùng cho bloggerfa fa-twitter ( Twitter )
fa-arrow-circle-down (Nút download tròn)
fas fa-chevron-circle-down
fas fa-chevron-down
fa-caret-square-o-down (Nút download vuông)
fa fa-cloud-download
fa fa-copyright
fa fa-thumbs-o-up
fa fa-wifi
fa fa-unlock
fa fa-sign-in
fa fa-cart-arrow-down
fas fa-home
fa fa-heart ( biểu toọng hình trái tim )
fa-envelope-o ( tạo hộp thư )


Ví dụ như mình hay dùng các mẫu icon cho trang blog của mình

chèn icon vào bài đăng blogspot
Chèn Icon vào bài : chia sẽ bản vẻ văn phòng 5 tầng 

Thì mình sẽ sử dụng hai loại icon khác nhau là: fa-cloud-download  và fa-unlock
Các bnaj có thể thấy sau ki mình thêm các icon vào thì các đường link chia sẽ nó trông pro hơn phải không nào
Tham khảo thêm:
-Chọn các icon theo từng thể loại:

https://www.w3schools.com/icons/icons_reference.asp

- Chọn icon tổng hợp

https://fontawesome.com/v4.7.0/icons/

 - Hướng dẫn cách sử dụng

https://www.bietko.com/2019/05/huong-dan-chen-cac-icon-sieu-chat-cho-blogspot.html