Điều ít được biết đến về cơ cấu tổ chức của bộ quốc phòng mỹ

Hôm trước tôi có tranh luận với các người bạn về ngành Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp bên Mỹ; có những bạn nói là có những điều cực kỳ bổ ích và lý thú . Thành thử hôm nay, tôi sẽ chia sẽ tiếp về cơ cấu tổ chức của bộ quốc phòng mỹ, mà có thể các bạn cũn sẽ tìm thấy những điểm thú vị không kém

Có 2 đặc điểm đáng chú ý nổi bật về tổ chức bộ máy này mà bạn cần biết .

Thứ nhứt: Nước Mỹ có truyền thống dân sự kiểm soát quân sự, 

Vì được chi phối bởi triết lý chánh trị DÂN CHỦ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Secretary of Defense, hiện nay là ông Mark Esper) là dân sự chớ không giao chức này cho ông tướng ông tá gì ráo (nói cho rõ rành: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là dân sự, hoặc nếu từng là sĩ quan quân đội thì nay không còn tại ngũ nữa mà đã trở về đời sống dân sự). (*)
Viên chức thuần túy quân sự, cao cấp nhứt là Tổng tham mưu trưởng liên quân (Chairman of the Joint Chiefs of Staff), hiện nay là Đại tướng Mark Alexander Milley. Đại thể như ri: ông Mark Esper (dân sự) lo về chính sách cho cỗ máy quốc phòng, còn Đại tướng Mark A. Milley thì lo thuần túy những chuyện điều quân "đánh đấm"...

Thứ nhì: Lực lượng quân đội được qui định là không thể theo lệnh của đảng  phái nào hết 

Bởi vì nước Mỹ theo thể chế đa đảng, bữa nay Cộng hòa lên chấp chính, mai đến lượt Dân chủ; nếu theo lịnh đảng thì có nước xoay như chong chóng, đổi chiều liên tục, chịu sao thấu). Những ai đã chọn con đường binh nghiệp thì chỉ tuân theo "quân lịnh như sơn" mà thôi.
Thành thử khi một vài báo đăng tải Chuẩn Đô đốc ("Rear Admiral lower half", tương đương với Chuẩn tướng bên Lục quân) Nguyễn Từ Huấn đưa ra quan điểm về đấu đá chánh trị giữa đảng Cộng hòa với đảng Dân chủ trong nội tình nước Mỹ, những thông tin đó đều là fake news.
Bởi vì khi chọn con đường binh nghiệp ở Mỹ thì không can dự vào mâu thuẫn đảng phái / phải tôn trọng quân kỷ / lấy quyền lợi của quốc gia làm trên hết chớ không tùy thuộc vào quyền lợi của đảng phái!

Cấu trúc tổng thể 

Bộ Quốc phòng Mỹ (US Department of Defense) đặt tổng hành dinh tại Ngũ giác đài (Pentagon), với ba thành phần chính hợp lại, gọi là: Bộ Lục quân, Bộ Hải quân, và Bộ Không quân. (**)
Bộ Quốc phòng là 1 trong 15 Bộ của Nội các (Cabinet) dưới quyền Tổng thống bên ngành Hành pháp. Còn 3 bộ hợp thành (Lục, Hải, Không) thì nằm trong lòng của Bộ Quốc phòng, chớ không phải là "bộ" độc lập thuộc Nội các.
* Bộ Lục quân (Department of the Army):
Bộ trưởng Lục quân (Secretary of the Army), theo đúng truyền thống dân chủ Mỹ, được giao cho viên chức dân sự. Hiện nay Bộ trưởng Lục quân là ông Ryan McCarthy.
Phụ tá cho bộ trưởng, thuần túy về quân sự, được giao cho Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ (Chief of Staff of the US Army), hiện nay là Đại tướng James C. McConville.
* Bộ Hải quân (US Department of the Navy):
Cũng vậy, dân sự làm lãnh đạo. Bộ trưởng Hải quân (Secretary of the Navy) hiện nay là ông Thomas B. Modly.
Sĩ quan quân sự cao cấp nhứt trong bộ này là Tham mưu trưởng Hải quân (Chief of Naval Operations), hiện nay là Đô đốc John M. Richardson (tương đương với Đại tướng bên Lục quân).
Trong Bộ Hải quân còn có lực lượng Thủy quân lục chiến (US Marine Corps), với người đứng đầu là Tham mưu trưởng Thủy quân lục chiến (Commandant of the Marine Corps). Hiện nay là Đại tướng David H. Berger.
(Lực lượng Tuần duyên Mỹ, US Coast Guard, vào thời bình thuộc Bộ An ninh nội địa; nhưng vào thời chiến có thể được thuyên chuyển qua Bộ Hải quân, theo lịnh của Tổng thống)
* Bộ Không quân (US Air Force):
Cũng vậy, dân sự làm lãnh đạo. Bộ trưởng Không quân (Secretary of the Air Force) hiện nay là ông Matthew Donovan.
Sĩ quan cao cấp nhứt trong bộ là Tham mưu trưởng Không quân (Chief of Staff of the Air Force), hiện nay là Đại tướng David L. Goldfein.

Hội đồng an ninh quốc gia

Nhằm điều phối hành động quân sự với ngoại giao, Tổng thống Mỹ còn có một thiết chế đặc biệt gọi là "Hội đồng An ninh Quốc gia", với Cố vấn An ninh của Tổng thống hiện nay là ông Robert O'Brien.
—Nguyễn Chương

(*) Ở Mỹ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là ông Mark Esper. Tổng tham mưu trưởng liên quân là Đại tướng Mark A. Milley (20th Chairman of the Joint Chiefs of Staff).
Nói cho rõ rành hơn: theo luật định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là dân sự, hoặc nếu từng là sĩ quan quân đội thì không còn tại ngũ và đã trở về đời sống dân sự. Ở Mỹ, luật liên bang qui định cựu sĩ quan quân đội phải nghỉ hưu ít nhứt 7 năm (cho thấm với nếp suy nghĩ và nhu cầu của dân) thì mới có thể được lãnh vai trò Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
"Tướng James Mattis", danh xưng này quá quen tới mức nhiều người tưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phải là tướng lĩnh như James Mattis. Không phải vậy. Nếu còn là tướng lĩnh đương nhiệm thì, theo luật, không có "cửa" để ngồi ghế Bộ trưởng.
Ông James Mattis đã rời khỏi quân đội, trở về dân sự được 3 năm - đối với trường hợp chưa đủ niên hạn "làm dân" này (đúng luật phải 7 năm), Thượng Viện Mỹ đã phải thảo luận rồi sau đó mới phê duyệt cho phép ông James Mattis đảm trách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông James Mattis là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiền nhiệm, hiện nay là ông Mark Esper.

(**) Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ được xem là binh chủng thứ 6 (gồm Hải, Lục, Không, Thủy quân Lục chiến, Tuần duyên, và BTL Không gian).
-------------

Ảnh tham khảo

Ngũ giác đài Pentagon, trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Mark Esper, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Mark Alexander Milley, Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ (20th Chairman of the Joint Chiefs of Staff).


1 Nhận xét

✪★ Chèn link ảnh/video trực tiếp vào khung bình luận để hiển thị hình ảnh hay video cho phần nội dung.
✪★ Nếu tải file mẫu không được, vui lòng để lại nhận xét vào khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé .
✪★ Chúc các bạn có một năm Nhâm Dần 2022 🐯 nhiều thành công tốt đẹp!

Mới hơn Cũ hơn