Thơ mùa triều cường

"Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định Đồng Nai thì về”
Đồng Nai mưa lớn hư xe
Triều cường quận 7, Nhà Bè thành sông
Một mai em có lấy chồng
Tránh ông quận 7 và ông Nhà Bè
Hai lần mỗi tháng lũ về
Lãnh lương không đủ sửa xe, nâng nền
Lấy chồng hãy chọn vùng trên
Quận Ba quận Nhất mặt tiền khỏe re
Gặp trai Bình Thạnh chớ mê
Thanh Đa, Nguyễn Xí mưa về thành sông
Sài Gòn hòn ngọc viễn đông
Triều cường, mưa lớn ngập không lối về.


Người đi xe máy té nhào trong àn nước triều cường ngày 30-9


Nước triều cường lên cao
Nước triều cường lên cao quá nền nhà khiến người dân phải vất vả chống đỡ