Header ads

Giải mã bốn chữ Hán ở cổng chào Đại Nội

Khi tham quan di tích đại nội Huế hay các công trình cổ của lịch sử, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều chữ Hán cổ chạm khắc trên di tích xưa còn nguyên màu thời gian . Tuy nhiên chắc chắn rằng, phần lớn chẳng ai có thể hiểu được nghĩa của những chữ này là như thế nào?

Nếu mà dài thì có thể là bút tích cảu một bài thơ ca ngợi của vua Tự Đức hay một câu đối hay cũng có thể là một câu đạo lý của người xưa.

Bài này mình sẽ thử giải nghĩa một ví dụ nhỏ thôi, đó là 4 chữ trên cổng chào ở Đại Nội mà có thể bạn cũng từng thắc mắc nso có nghĩa là gì vậy?

Bốn chữ Hán ở cổng chào Đại Nội
Bốn chữ Hán ở cổng chào Đại Nội mang một ý nghĩa thật đặc biệt mang thông điệp từ các Vua Nguyễn


Tổng cộng bao gồm bốn chữ Hán tất cả, được viết theo lối của người xưa là từ phải qua trái.


Bốn chữ Hán này là của Mạnh Tử: Cư Nhân Do Nghĩa (居仁由義). Bốn chữ này bị Pháp chép lại và ghi lại ở nhà thờ bà Maria tại Sài Gòn

Có 4 chữ thôi, diễn đạt bằng bất cứ kiểu chữ gì cùng dài dằng dặc. Nếu mà chú cả nghĩa thì còn dài nữa.

Cư = ăn ở. Nhân = quan hệ tích cực giữa người và người (có thể hiểu là hiền lành, đạo đức). Do = bởi, do. Nghĩa = đạo nghĩa. Tóm lại = Con người sống tốt với nhau, là bởi có đạo nghĩa, nghĩa tình.Góc Bình Luận

1 Comments


- Chèn ảnh vào khung nhận xét với cú pháp: [img]Link-ảnh-chèn[/img]
- Tùy chọn các biểu tượng Emoticons khác nhau của yahoo