Lược sử đất nước từ thành Thăng Long đến thành Gia Định

Đất nước ta khởi nguồn từ bộ lạc Giao Chỉ. Đại Việt sử ký tiền biên chép rằng: ‘’Sử thời Nông viết phía nam vỗ về đất Giao Chỉ, thì vốn đã tự thành nước’’. Như vậy tên nước Giao Chỉ có trước Văn Lang do vua Hùng Vương đặt ra. Nước Văn Lang khởi nguồn từ 2879 trước Công nguyên, chia ra 15 bộ. Bộ thứ nhất là Giao Chỉ (nay là Đất Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên).

Hình ảnh con Sông Gianh - Quảng Bình


> Thành Thăng Long là thành gốc- thành Gia Định là thành ngọn

Năm 258 trước Công nguyên, Thục Phán chiếm được một phần nước Văn Lang, lập ra nước Âu Lac và chia thành 17 bộ. Bộ lạc Long Biên chính là địa bàn Giao Chỉ.
Năm 207 trước Công nguyên, nhà Tần đổi nước Âu Lạc thành Tương Quận, song vẫn để họ Thục làm Vua. Nhà Tần suy, Triệu Đà nổi lên, làm chủ gần khắp nước Văn Lang cũ và lập thành nước Nam Việt, chia làm hai quận: Giao Chỉ và Cửu Chân.

Năm 111 trước Công nguyên, nhà Tây Hán sai Lộ Bác Đức đánh lấy nước Nam Việt, rồi cải là Giao Chỉ bộ và chia ra chín quận, trong có quận Giao Chỉ. Năm 40 (sau Công Nguyên), ‘’Trưng Trắc người con gái quận Giao Chỉ - dấy binh đáh đuổi thái thú Tô Định, tự lập làm vua đóng đô ở Mê Linh’’. Năm 42, Mã Viện đánh thắng Trưng Trắc, lại đem đất Giao Chỉ thuộc về nhà Đông Hán và đưa phủ trị từ Mê Linh về Long Biên như cũ.

Năm 865, Cao Biển là một danh tướng nhà Đường đi đánh quân Nam Chiếu (ở Vân Nam, Trung Quốc nay), sau được phong làm Tiết độ sứ quận Giao Chỉ, tức nước ta ngày xưa’’. Để tự bảo vệ và chống quân Nam Chiếu và quân Chiêm Thành, Cao Biền liền cho xây thành Đại La trên địa bàn Long Biên, bao quanh lỵ sở Tổng Bình, chu vi khoảng 6km. Suốt thời gian từ khi lập nước Văn Lang (2879 trước Công nguyên) đến lúc Đinh Tiên Hoàng đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt (968) - một thời gian dài 3847 năm - địa danh Giao Chỉ luôn tồn tại, lúc là bộ, quận, hoặc là huyện, mà trung tâm bao gườ cũng là Tống Bình hay thành Đại La.

Khi nước ta chủ có quốc hiệu riêng, nhưng thiên triều Trung Quốc chỉ phong cho các vua nhà Đinh, nhà Tiền Lê và sáu đời vua nhà Lý là Giao Chỉ quận vuong. Từ năm 1164 (đời vua Lý Anh Tông) đến năm 1802 (qua các đời nhà Lý, nhà Trần, nhà Hậu Lê và nhà Tây Sơn), các vua ta mới được phong là An Nam quốc vương. Tuy nhiên trong thư tịch hay bia ký phân ranh biên giới, vẫn còn tồn tại danh xưng Giao Chỉ quốc. Khi nước ta bị nhà Minh thôn tính (1707-1427), thì chỉ là quận Giao Chỉ lệ thuộc bắc phương.

Nhà Đinh và Tiền Lê lấy Hoa Lưu (Ninh Bình) làm kinh đô. Lý Thái Tổ tức Lý Công Uẩn tiếp ngôi nhà Tiền Lê liền cho dời đô về thành Đại La và đổi thành Thăng Long - đây là địa điểm trung tâm của đất nước Giao Chỉ từ ngàn xưa. Khí thế Giao Chỉ - Thăng Long liền được khởi sắc và tung hoành.
Năm 1044, Lý Thái Tông đem quân chinh phạt Chiêm Thành, tiến chiếm quốc đô Phật Thệ (Thừa Thiên). Năm 1054, Lý Thái Tông vừa lên nối ngôi, liền đổi quốc hiệu là Đại Việt. Năm 1069, Lý Thánh Tông chọn Lý Thường Kiệt làm đại tướng quân, đi chinh phạt Chiêm Thnhaf. Chế Củ xin chuộc tội bằng ba châu: Địa Lý, Ma Linh, Bố Chính (Quảng Bình, Quảng Trị nay). Công cuộc Nam tiến bắt đầu từ đó.

Năm 1059, Lý Thánh Tông sai Lý Thường Kiệt đi ‘’Đánh nhà Tống đến Khâm Châu trở về ‘’nhằm mục đích bảo vệ các châu ki mi (ràng buộc) của ta ở vùng biên giới và đối kháng với chính sách của Vương An Thạch định cấm chỉ giao thương giữa hai nước. Chiến dịch này được coi là sứ mệnh bắc tiến của nhà Lý.

Năm 1036, Trần Anh Tông ‘’đem công chúa Huyền Trần gả cho vua Chiêm Thành rồi được dâng thêm hai châu Ô - Lý.. năm 1037, đổi hai châu Ô - Lý ra Thuận Hóa và Hóa Châu. Thế là cuộc Nam tiến đã vượt qua đèo Hải Vân
Năm 1402, dưới đời Hồ Hán Thương, ‘’Đỗ Mãn đánh Chiêm Thành, Chiêm Thành xin hàng, dâng động Cổ Lũy. Chia làm 4 châu: Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa’’, sau là địa phận Quảng Nam và Quảng Ngãi. Cuộc Nam tiến khựng lại vì nhà Minh xâm chiếm nước ta.

Năm 1471, Lê Thánh Tông ‘’Tiến binh vây thành Cha Bàn (Bình Định), bắt Trà Toàn. Tướng Chiêm Thành xưng chúa ở Phan Rang vào cống được vưa cho làm Quốc vương Chiêm Thành, lại phong cho Hoa Anh và Nam Bàn có quốc vương riêng, lấy đất Đại Chiêm và Cỗ Lũy đặt ra đạo Quảng Nam’’. đưa biên cương tới đèo Cù Mông ở phía nam Bình Đinh nay. Cuộc Nam tiến đến đây ngưng lại vì Mặc Đăng Dung thao túng triều chính (1508) rồi cướp ngôi nhà Lê, lập ra nhà Mạc, tạo ra tình thế Bắc Triều (Mạc) và Nam Triều (Lê trung hưng).

Nhà Mạc định đô ở thành Thăng Long, năm 1533, Nguyễn Kim tìm được con của Lê Chiêu Tông là Binh, liền đem sang Ai Lao tôn lên ngôi với hiệu là Lê Trang Tông. Năm 1539, Nguyễn Kim rước vua Lê đi đánh Sơn Nam (Ninh Bình, Nam Định) đang khi ấy qua đời. Con trai là Nguyễn Hoàng được chức Hạ Khê hầu lãnh binh đánh giặc. Con rể là Trịnh Kiểm được chức Đô Tướng và Lượng Quốc công, năm toàn bộ quyền hành.

Năm 1546, lập hành điện ở sách Vạn Lại (Thanh Hóa), sử gọi là Nam Triều. Năm 1553, đổi về An Trường. Năm 1558, Trịnh Kiểm lại vây Sơn Nam. Nguyễn Hoàng được làm Trấn thủ Thuận Hóa, đóng dinh ở Ái Tử (Quảng Trị). Năm 1570, Nguyễn Hoàng được nhân thêm cai trị Quảng Nam.

Năm 1593, với sự trợ giúp của Nguyễn Hoàng, Trịnh Kiểm giải phóng Thăng Long, rước vua Lê Thế Tông về định đô tại đây. Nguyễn Hoàng được tiến tước Đoan quốc công Tổng binh. Vì Trinh Kiểm có ý giữ chân ở lại Thăng Long, mãi tới 1600 Nguyễn Hoàng mới lén về Thuận Hóa mang theo cả quân đội và gia nhân làm hậu thuẫn. Thế là từ đất tạo ra cảnh Đàng Trong, Đàng Ngoài phân tranh.

Đương thời, Đàng Ngoài gồm 9 xứ (sau là tỉnh): Lạng Sơn, Kinh Bắc, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn Tây, An Bang (Quảng Yên), Hải Dương, Sơn Nam (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam), Thanh Hóa, Nghệ An- Còn Đàng Trong chỉ gồm 2 xứ: Thuận Hóa và Quảng Nam. Đàng Trong cát cứ chống chúa Trịnh, nhưng vẫn theo quốc hiệu nhà Lê. Trịnh Nguyễn phân tranh, nhưng quốc gia dân tộc vẫn là một, là Đại Việt với đế đô Thăng Long thành.

Năm 1611, Nguyễn Hoàng tiếp nối cuộc Nam tiến, lập dinh Phú Yên. Năm 1613, Nguyễn Hoàng qua đời. Con là Nguyễn Phước Nguyên lên kế vị được mệnh danh là chúa Sãi. Năm 1618, chúa Sãi gả công cháu Ngọc Vạn cho vua Chân Lập là Chey Chetta II và năm 1820 gởi tài lực võ khí cho Chân Lập chống Xiêm La đang mưu tính xâm chiếm Chân Lập. Năm 1623, cho xây 2 đồn thu thuế tại Bến Ghé (Sài Gòn) và Sài Gòn (Chợ Lớn ngày nay). Năm 1653, chúa Thượng Nguyễn Phước Lan lập dinh Thái Khang (Khánh Hòa) đưa biên cương tới sông Phan Rang. Chúa Hiền - Nguyễn Phước Tần cho quân sang U Đông và Nam Vang để ngăn chặn quân Xiêm chiếm đóng Chân Lập 1658-1672. Năm 1679, chúa cho người Minh Hương đến cư ngụ làm ăn ở Mỹ Tho và Biên Hòa.

Năm 1697, chúa Minh - Nguyễn Phước Chu lập phủ Bình Thuận. Năm 1698, chúa sai Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lý, vì khi ấy ở đây đã có trên bốn vạn dân và khai khẩn được cả nghìn dặm ruộng đất. Nguyễn Hữu Cảnh bèn lập phủ Gia Định gồm hai huyện: Phước Long (Biên Hòa) và Tân Bình (bao gồm Sài Gòn, Mỹ Tho). Phủ Gia Định sau gồm hết địa bàn của Nam Kỳ lục tỉnh.

Như vậy, từ năm 1044 Lý Thánh Tông đem quân chinh phạt Chiêm Thành, đến năm 1771 Lê Thánh Tông đánh hạ thành Chà Bàn- mất 427 năm - biên giới nước ta mới nam tiến có được bờ biển dài bình chữ S, và mới có hình tượng ví von: Bắc và Nam là hai thúng lua, còn Trung là đòn gánh.

Có đồng bằng sông Cửu Long thì nước ta mới hoàn chỉnh vững vàng về mặt địa lý. Năm 1600, Nguyễn Hoàng đem quân bản bộ từ thành Thăng Long vào Đàng Trong cát cứ và hậu duệ mở mang bờ cõi, được vậy là đáng kể. Thành Gia Định là trung tâm của Nam Bộ, dẫu là ngọn chính yếu.

Sau đó là 30 năm xáo trộn. Năm 1771, anh em Tây Sơn dấy binh rồi chiếm thành Qui Nhơn. Năm 1774, quân chúa Trịnh chiếm Phú Xuân. Chúa Định - Nguyễn Phước Chu và cháu là Nguyễn Ánh chạy vào Nam. Năm 1776, Nguyễn Huệ đem quân chiếm Thuận Hóa, rồi thừa thắng ra lấy Thăng Long thành, viện cớ phù Lê diệt Trịnh. Thế là cái thế Vua Lê Chúa Trịnh chấm dứt. Lấy được Bắc Hà rồi, nhà Tây Sơn phân quyền: Nguyễn Nhạc làm Trung Ương Hoàng Đế đóng đô ở Qui Nhơn, Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương ở đất Gia Định nhưng chết sớm, Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương ở Thuận Hóa. Năm 1787, Nguyễn Huệ ra Bắc dứt nhà Lê, Lê Chiêu Thống chạy sang Trung Quốc cầu viện.

Năm 1788, Nguyễn Ánh lấy lại đất Gia Định và năm 1790 xây thành Bát Quái rộng theo kiểu Vauban bố phòng Tây phương mệnh danh là Gia Định kinh. Năm 1789, được tin Lê Chiêu Thống mang quân nhà Thanh về xâm chiếm nước ta, Nguyễn Huệ bèn tức vị xưng là Quang Trung hoàng đế, rồi tức tốc đêm quân ra Bắc đại phá quân Thanh. Mùng 5 tết, Quang Trung đắt thắng vào thành Thăng LOng. Thế là chấm dứt hẳn nhà Lê và trình trạng Đàng Trong- Đà Ngoài. Nhà Thanh phong cho Nguyễn Huệ làm An Nam quốc vương. Thành Thăng Long đổi là Bắc Thành. Từ đó Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ bất hòa.

Năm 1792, Nguyễn Huệ băng hà, năm 1793 Nguyễn Nhạc qua đời. Từ đó, Tây Sơn yếu thế. Nguyễn Ánh lợi dụng gió mùa, hằng năm kéo ra đánh. Năm 1802, thu phục được quốc, tức vị xưng là Gia Long, đổi quốc hiệu là Việt Nam. Vẫn theo Quang Trung, gọi là Thăng Long là Bắc Thành cai quản toàn xứ bắc lấy Phú Xuân làm kinh đô.

Năm 1804, xứ nhà Thanh tới phong cho Gia Long là Việt Nam quốc vương tại thành Thăng Long, có ý vẫn coi đây là trung tâm quan trọng nhất của dân tộc Giao Chỉ. Năm 1805, thành Thăng Long được xây lại với quy mô vững chắc lớn lao theo kiểu Vauban, có ý tôn vinh di tích xưa và cũng để gây thanh thế với Bắc phương.

Năm 1835, sau vụ Lê Văn Khôi nổi loạn. Minh Mạng cho phá thành Bát Quái rồi xây thành phụng nhỏ hơn nhiều, lại cho hạ thấp tường thành Thăng Long, để ngăn ngừa nổi loạn có thể xảy ra, nhưng thế là hạ thấp khả năng thành trì chống ngoại xâm. Năm 1859, Pháp đánh chiếm thành Gia Định. Năm 1873, Pháp hạ thành Thăng Long- khi ấy gọi là thành Hà Nội - lần thứ nhất. Năm 1883. Pháp chiếm hẳn thành Thăng Long rồi đặt nền bảo hộ trên toàn quốc với Nam Kỳ là thuộc địa. Đến thời điểm áy, Pháp coi Sài Gòn - Gia Định là Chính yếu.

Năm 1887, Pháp đặt chức toàn quyền Đông Dương coi cả 5 xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Ai Lao, Cao Miên. Phủ toàn quyền lấy dinh Norodom (Dinh Tổng Thông - Dinh Độc Lập nay) ở Sài Gòn làm trụ sở. Toàn quyền Paul Doumer (1897-1902) lập thêm phủ toàn quyền Hà Nội và chuyển các cơ quan đầu não ra Hà Nội. Hà Nội được coi là thủ đô của Đông Dương. Kể cả giáo dục, Pháp xây dựng Đại Học hay Cao Đẳng đều ở Hà Nội. Các xứ khác chỉ có trung học phổ thông.

9.3.1945, Nhật đảo chính Pháp, chiếm giữ hết mọi cơ quan rồi chuyển giao chính quyền Vua Bảo Đại.. rồi ngài Bảo Đại trao ấn kiếm lại để thành lập chính phủ cho Trần Trọng Kim.......

Qua lịch sử, Thăng Long - Hà Nội rất gắn bó với Gia Định - Sài Gòn. Thăng Long - Hà Nội coi như gốc, Gia Định - Sài Gòn như là ngọn mới thành cây xum xuê vững chắc. Quá khứ đã chứng minh: mất Sài Gòn là mất tất cả, được Hà Nội là được tất cả!

P/S: Ảnh trên cùng là con sông phân cách giũa Đà Trong và Đà Ngoài ( Sông Gianh - Quảng Bình)
Tài liệu tham khảo:
Việt sử địa - Nguyễn Văn Đầu
#Annam - Nguyễn Thái Sơn

1 Nhận xét

✪★ Chèn link ảnh/video trực tiếp vào khung bình luận để hiển thị hình ảnh hay video cho phần nội dung.
✪★ Nếu tải file mẫu không được, vui lòng để lại nhận xét vào khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé .
✪★ Chúc các bạn có một năm Nhâm Dần 2022 🐯 nhiều thành công tốt đẹp!

  1. Bài tóm tắt đầy đủ quá bạn ạ..có đầy đủ các mốc son lịch sử quan trọng nhất của nước nhà.

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn