Tóm tắc sử lược Việt nam trong một trang giấy

Lịch sử hình thành nước việt Nam vẫn còn nhiều điều bí ẩn và thú vị mà chúng ta chưa thể khám phát hết được. Những gì chúng ta được biết là sự gián đoạn vì chiến tranh, thời gian, và rất nhiều nguyên nhân khác nữa khiến một phần lịch sử bị che mờ cần phải làm sáng tỏ. Ở bài này, sẽ tóm tắt lịch sử Việt Nam chỉ gói gọn trong một trang giấy để chúng ta có thể hình dung rõ hơn

Trên khắp quả địa cầu này, có 2 mối quan hệ bang giao có thể coi là ở tầm trên cả đặc biệt, một là quan hệ Anh-Mỹ, hai chính là quan hệ Việt-Trung.
Các nhà sử học của Việt Nam luôn có một phong cách nghiên cứu sử rất máy móc , đó là cố tách sử Việt như một vùng phát triển độc lập, cố định và tuyến tính. Điều này là sai hoàn toàn, nếu tách rời sử Trung Hoa ra khi nghiên cứu, chúng ta sẽ không thể hiểu được sử Việt. Các biến động chính trị, các đợt di dân, chiến tranh, bệnh dịch… xảy ra ở Trung Châu đều tác động tới Giao Châu kể cả trước lẫn sau khi nước ta giành độc lập.
Lịch sử của người Việt có thể truy về thời thái cổ của Trung Hoa. Từ một vạn nước trong Thiên Hạ, Hoàng Đế đã thống nhất được các chư hầu, manh nha chế độ quân chủ đầu tiên. Đến thời Nghiêu thì truyền ngôi cho Thuấn, Thuấn dùng Cổn trị thuỷ, Cổn phá long mạch gây lũ lụt khắp nơi, chính là trận lụt lịch sử trong Kinh Thánh, Thuấn đem Cổn diết đi, rồi dùng Vũ chính là con của Cổn để trị thuỷ.
Vũ tập hợp dân chúng, sửa lại long mạch, bạt cửu sơn, thông cửu trạch, quyết cửu hà, định cửu châu, cứu được bách tính ra khỏi lũ lụt, được Thuấn nhường ngôi, xưng là Hạ Vũ, lập ra nhà Hạ - triều đại đầu tiên của Trung Hoa và cũng là tổ tiên của người Hoa Hạ.
Vũ đi về phương Nam rồi mất, chôn ở Cối Kê, cháu Vũ ở lại trông nom mộ phần, sau này lập ra nước Việt, đến đời Câu Tiễn thì diệt được Ngô, xưng làm bá vương, làm chủ cả một vùng Giang Đông. Cối Kê cũng là ngọn núi thiêng, xưa Thuấn họp chư hầu ở đó, Phòng Phong Thị đến muộn bị chặt chân, xương chân chôn ở đất Việt làm bảo vật truyền cuốc.
Đến thời Chiến Quốc, Việt bị Sở diệt, sáp nhập phần lớn vào Sở, hoàng tộc Việt vẫn còn giữ vài vùng đất ven biển, không xưng vương, thần phục Sở, chuyên nghề cá muối, sau này thành người Phúc Kiến với món nước mắm lừng danh mà tổ tiên Hoa Hạ đã mang tới và mở outlet ở Cát Hải.
Nước Sở truyền được tổng cộng 18 đời, hơn 800 năm, thôn tính 45 phiên và thành cường quốc bá chủ phía Nam. Vua xưng là Hùng Vương, một thời gian ngắn cùng Tần xưng Đế, từng đánh nhau với vua Thành Thang của nước Ân (Thương), dạy Văn Vương, phò Võ Vương diệt Trụ, lập ra nhà Chu.
Cổ tích Thánh Gióng vẫn lưu giữ 2 chi tiết quan trọng: Totem truyền thống của nước Việt, Ngô và Sở vốn là 1, chính là cây tre mà Gióng đã dùng để vụt giặc Ân. Chi tiết thứ 2 chính là ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt, nói lên sự thật lịch sử đó là luyện kim đen đã đạt đỉnh cao ở Nam sông Dương Tử, các thợ thủ công Ngô chính là những người đầu tiên phát minh ra hợp kim gang. Đến ngày nay trụ sở của Bao Steel vẫn nằm ở Thượng Hải, vốn đất cũ nước Ngô và sau này là Việt, Sở.
Tần nhất thống thiên Hạ, rồi tới Hán. Thời Hán mạt, thiên hạ loạn lạc, chia làm Tam Quốc. Tào Nguỵ với dân số đông gấp nhiều lần Thục và Ngô, cộng với lợi thế địa lý (phía Bắc cao hơn dễ đánh xuống), nên thống nhất được thiên hạ. Mấy trăm năm sau thời kỳ này là giai đoạn loạn lạc, các triều đại cứ lên rồi sụp đổ, vùng lõi văn minh Hoa Hạ chuyển xuống phía Nam sông Hoàng và rồi là Nam sông Dương Tử, phía Bắc trở thành đất di địch của Ngũ Hồ Thập Lục Quốc (16 quốc gia của 5 tộc rợ Hồ).
Đây chính là đợt di dân lớn nhất và đã thay đổi lịch sử Trung Quốc, biến Trung Hoa ăn mì/kê trở thành Trung Hoa ăn gạo, tới khi nhà Đường thành lập vào thế kỷ 7, dân số phía Nam đã đông đúc hơn phía Bắc, đạt đỉnh cao vào thời đại nhà Tống. Đây chính là tiền đề cho Chu Nguyên Chương sau này Bắc phạt thành công, trong khi Lưu Bị và Tôn Quyền hơn 1000 năm trước không thể làm được.
Người Hoa Hạ bắt đầu di cư tới sông Hồng vào thời nhà Hán, hoà huyết với dân cư bản địa, trở thành một nhóm người mới ở khu vực sông Hồng. Thế kỷ 8, nước Nam Chiếu nhờ biến pháp mà cường thịnh, đem quân đánh vào Giao Chỉ, hãm thành giết 15 vạn người, gần như toàn bộ dân số cổ của Bắc Bộ. Số sống sót chạy vào rừng núi, và thành người Mường thần thánh.
Cao Biền phụng mệnh đem quân tái chiếm, đuổi quân Nam Chiếu gõ trống đồng con cháu của Hai Bà Trưng ra khỏi bờ cõi, đưa 40 vạn hộ từ đất Mân và Giang-Chiết con cháu của nước Việt sang, đắp thành Đại La, sau này dân lập đền thờ, chính là đền Bạch Mã. Nếu tính theo quy chuẩn của gia đình XHCN mỗi hộ 4 người, thì ít nhất số di dân thời kỳ này là 1,6 triệu, cần biết đến tận thời Đinh-Lê hơn 100 năm sau, dân số của Đại Việt vẫn ổn định ở mức 2 triệu người.
Điều này có nghĩa là gần như toàn bộ người Bắc Kỳ vùng Thăng Long tứ trấn, và phần lớn người Bắc Trung Bộ đều là con cháu của đợt di dân này, mà ngày nay vẫn còn có thể tìm thấy bằng chứng trong gia phả, hay ngay từ cái danh tính “Đại Việt” mà các tổ tiên đã gìn giữ niềm tự hào từ thời Bá Vương Câu Tiễn. Trung Hoa chưa bao giờ gọi Giao Châu là “Việt”, thổ nhân ở đây cũng không nhận mình là “Việt”, vùng đất này vốn không liên quan gì đến “Việt”, nó trở thành Đại Việt vì cư dân và quý tộc vua chúa của nó đều là người đến từ đất Việt, mà thôi, tương tự như xứ New England của người Thanh Giáo.
Ngô Quyền ly khai trung ương, rồi đến nhà Đinh. Đinh Bộ Lĩnh diệt 12 sứ quân, thống nhất thiên hạ, lên ngôi lấy niên hiệu là Đinh Tiên Hoàng (phiên bản Việt Nam của Tần Thuỷ Hoàng). Sau bị vợ là Dương Thị diết, truyền ngôi cho Lê Hoàn. Nhà Lê đánh Tống, bình Chiêm, mở mang bờ cõi rất nhiều. Vua Đinh Lê đều gốc mạn Phúc Kiến, chuyên nghề chài lưới, thả xuống nước là bơi như rái cá. Sử chép khi sứ Tống sang, Hoàn cởi trần nhảy xuống ao xiên con trắm cỏ hấp bia đãi sứ thần thật ăn lềnh cả mồm, thật là oai dũng quá.
Lê mất vào tay họ Lý, Lý Công Uẩn dời đô lại về Đại La, xưng là Lý Thái Tổ. Uẩn là con cháu của tế tướng nhà Hậu Tấn, vì biến loạn mà chạy sang Giao Châu. Họ Trần sau này chiếm ngôi Lý, lập ra nhà Trần. Hai triều đại Lý Trần là thời kỳ mà Đại Việt phát triển cực thịnh. Nhà Trần 3 lần đánh Nguyên Mông, hoàng tử Ích Tắc hàng Mông Cổ, rồi ở lại Trung Hoa. Con cháu Ngài sau này trở thành minh chủ, tức Trần Hữu Lượng, từng tranh thiên hạ với Chu Nguyên Chương, giá như thành công rất có thể quốc hiệu của Trung Hoa sau thời Nguyên sẽ là Bắc Việt.
Cuối thời Trần, quan khanh Hồ Quý Ly tiếm ngôi, lập ra nhà Hồ. Ly là con cháu của vua Ngu Thuấn, nên đổi tên nước là Đại Ngu. Nhà Hồ bị Minh diệt, con cháu lưu vong sang Trung Hoa, một số ở lại Giao Châu, mà sau này một người trong số đó lại trở thành Thiên Tử của Đại Việt, chính là Hồ Chí Minh.
Lê Lợi đánh đuổi quân Minh, lập ra nhà Lê. Cuối thời Lê, chính trị rối loạn, các gia tộc nổi lên, đỉnh cao là họ Mạc, lập ra triều Mạc. Hai họ Trịnh-Nguyễn phò vua Lê chiếm lại Thăng Long, tái lập nhà Lê, gọi là Lê Trung Hưng, đuổi họ Mạc lên Tuyên Quang đào củ mài. Họ Nguyễn sau này chạy về phía Nam, đặt một chương mới trong việc mở rộng bờ cõi về phương Nam, lịch sử từ đây là chuỗi chua-xót thôi không nhắc nữa.
Như vậy lịch sử của người Việt thần thánh chính là một phần (trọng yếu) của lịch sử Hoa Hạ, người Việt chính là người Hoa Hạ theo bất kỳ định nghĩa hay quan điểm khắt khe nào của lịch sử. Đã đến lúc xé bỏ quyển sử cứt nát, xaolon của anh me tây Trần Trọng Kim, và tìm lại lịch sử chân thực của tổ tiên mình. Chúng ta là một quốc gia độc lập, nhưng cái di sản, cái identity của dân tộc thì phải là Hoa Hạ authentic cùng với người Trung Hoa. Nhiệm vụ của hai quốc gia Hoa Hạ chúng ta là đoàn kết, yêu thương nhau và che chở cho nhau.
Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan. Quan hệ giữa hai nước của chúng ta, dù nghìn năm trước hay đến nghìn năm sau, cũng chỉ ngắn gọn như vậy, mà thôi.
thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn
Thanh kiếm của Việt Vương Câu Tiễn còn để lại cho đến ngày nay
Dòng di dân chính từ hạ nguồn sông Dương Tử xuống phía nam
Bản đồ miêu tả quá trình di dân cho thấy sự hình thành nước Việt Nam có bắt nguồn từ hạ nguồn đồng bằng sông Dương Tử

2 Nhận xét

✪★ Chèn link ảnh/video trực tiếp vào khung bình luận để hiển thị hình ảnh hay video cho phần nội dung.
✪★ Nếu tải file mẫu không được, vui lòng để lại nhận xét vào khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé .
✪★ Chúc các bạn có một năm Nhâm Dần 2022 🐯 nhiều thành công tốt đẹp!

  1. Về mặt chủng tộc, dân Bắc sông Hoàng Hà thuộc nhánh Mongoloid phương Bắc, mang gen Mongoloid lai nhiều với gen nhóm Caucasoid (thừa kế gen của người Neandertan cao hơn) nên sọ dài hơn (chỉ số sọ 76,56). Dân phía nam sông Hoàng hà là nhánh Mongoloid lai với Australoid, tỷ lệ gen Neandertan thấp và tỷ lệ gen người vượn Java bản địa cao hơn nên lùn và có sọ tròn hơn ( người Việt chỉ số sọ 82,13). Về bản chất do 2 đường di cư từ vùng Lưỡng Hà- Ấn độ đi vòng qua dãy Hymalaya về phía Bắc và phía Nam. Các bộ tộc Nam Hoàng Hà được coi là trùng với khái niệm Bách Việt. Dù rằng người Hán đã gom lịch sử của những quốc gia Nam Hoàng Hà họ chinh phục được để tích hợp vào sử Hán

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bổ sung thêm: Nhà Đường đóng đô ở Trường An nay la Tây An thuộc Thiểm Tây, ko phải nam Dương Tử. Chỉ có Nam Tống mới đặt kinh đô ở Hàng Châu, phia Nam sông Dương Tử

      Xóa
Mới hơn Cũ hơn