Header ads

Thiet ke cong trinh dep

Chia sẽ cuốn sách: hướng dẫn nông nghiệp bền vững- Rosemary Morrow

Rosemary Morrow là chuyên gia về nông nghiệp, làm vườn, xã hội học. Bà giảng dạy về nông nghiệp bền vững trên toàn thế giới trong 20 năm qua, sách của bà: Earth User’s Guide to Permacultere
1. Xem trước

2. Tải file mẫu pdf toàn bộ
[Hướng dẫn làm đất cho nông nghiệp bền vững] đã được tái bản và đã có bản tiếng Việt, đọc toàn văn ở đây


Góc Bình Luận

1 Comments


- Chèn ảnh vào khung nhận xét với cú pháp: [img]Link-ảnh-chèn[/img]
- Tùy chọn các biểu tượng Emoticons khác nhau của yahoo