Tổng hợp các tổ hợp phím tắt máy tính cực hay mà có thể bạn cần biết

Việc hiểu được những tổ hợp phím tắt trên bàn phím sẽ giúp cho bạn tăng tốc được công việc của mình rất nhiều. Không những thế có thể giúp ích trong những trường hợp cần thiết mà chính bạn cũng có lúc không ngờ đến


Bài này mình sẽ tổng hợp tất cả các tổ hợp phím tắt trên máy tính để các bạn có thể tham khảo và lưu lại để dùng đến trong các trường hợp cần thiết nhé. Bài hơi dài nên các bạn chịu khó kéo sâu xuống dưới để có thể xem hết các tổ hợp phím tắt này. Lưu ý là mình để phần diễn giải bằng tiếng Anh nguyên bản bởi mình tin rằng khi các bạn đã gần như thành thạo thì những thuật ngữ nho nhỏ này sẽ chẳng làm khó được các bạn đâu


Tổng hợp các tổ hợp phím tắt máy tính cực hay
Tổng hợp các tổ hợp phím tắt máy tính cực hay giúp bạn giải quyết các tác vụ phức tạp một cách dễ dàng, giúp tăng tốc công việc một cách hiệu quả. Ví dụ: nhấn tổ hợp Winkey+ R để ra tab Run command


CTRL+A. . . . . . . . . . . . . . . . . Select All CTRL+C. . . . . . . . . . . . . . . . . Copy

CTRL+X. . . . . . . . . . . . . . . . . Cut

CTRL+V. . . . . . . . . . . . . . . . . Paste

CTRL+Z. . . . . . . . . . . . . . . . . Undo

CTRL+B. . . . . . . . . . . . . . . . . Bold

CTRL+U. . . . . . . . . . . . . . . . . Underline

CTRL+I . . . . . . . . . . . . . . . . . Italic

F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Help

F2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rename selected object

F3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Find all files

F4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opens file list drop-down in dialogs

F5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refresh current window

F6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shifts focus in Windows Explorer

F10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activates menu bar options

ALT+TAB . . . . . . . . . . . . . . . . Cycles between open applications

ALT+F4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Quit program, close current window

ALT+F6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Switch between current program windows

ALT+ENTER. . . . . . . . . . . . . . Opens properties dialog

ALT+SPACE . . . . . . . . . . . . . . System menu for current window

ALT+¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . opens drop-down lists in dialog boxes

BACKSPACE . . . . . . . . . . . . . Switch to parent folder

CTRL+ESC . . . . . . . . . . . . . . Opens Start menu

CTRL+ALT+DEL . . . . . . . . . . Opens task manager, reboots the computer

CTRL+TAB . . . . . . . . . . . . . . Move through property tabs

CTRL+SHIFT+DRAG . . . . . . . Create shortcut (also right-click, drag)

CTRL+DRAG . . . . . . . . . . . . . Copy File

ESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cancel last function

SHIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . Press/hold SHIFT, insert CD-ROM to bypass auto-play

SHIFT+DRAG . . . . . . . . . . . . Move file

SHIFT+F10. . . . . . . . . . . . . . . Opens context menu (same as right-click)

SHIFT+DELETE . . . . . . . . . . . Full wipe delete (bypasses Recycle Bin)

ALT+underlined letter . . . . Opens the corresponding menu

PC Keyboard Shortcuts

Document Cursor Controls

HOME . . . . . . . . . . . . . . to beginning of line or far left of field or screen

END . . . . . . . . . . . . . . . . to end of line, or far right of field or screen

CTRL+HOME . . . . . . . . to the top

CTRL+END . . . . . . . . . . to the bottom

PAGE UP . . . . . . . . . . . . moves document or dialog box up one page

PAGE DOWN . . . . . . . . moves document or dialog down one page

ARROW KEYS . . . . . . . move focus in documents, dialogs, etc.

CTRL+ > . . . . . . . . . . . . next word

CTRL+SHIFT+ > . . . . . . selects word

Windows Explorer Tree Control

Numeric Keypad * . . . Expand all under current selection

Numeric Keypad + . . . Expands current selection

Numeric Keypad – . . . Collapses current selection

¦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expand current selection or go to first child

 ‰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collapse current selection or go to parent

 Special Characters

 ‘ Opening single quote . . . alt 0145

 ’ Closing single quote . . . . alt 0146

 “ Opening double quote . . . alt 0147

 “ Closing double quote. . . . alt 0148

 – En dash. . . . . . . . . . . . . . . alt 0150

 — Em dash . . . . . . . . . . . . . . alt 0151

 … Ellipsis. . . . . . . . . . . . . . . . alt 0133

 • Bullet . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0149

 • ®️ Registration Mark . . . . . . . alt 0174

 • ©️ Copyright . . . . . . . . . . . . . alt 0169

 • ™️ Trademark . . . . . . . . . . . . alt 0153

 • ° Degree symbol. . . . . . . . . alt 0176

 • ¢ Cent sign . . . . . . . . . . . . . alt 0162

 • 1⁄4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0188

 • 1⁄2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0189

 • 3⁄4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0190

 • PC Keyboard Shortcuts

 • Creating unique images in a uniform world! Creating unique images in a uniform world!

 • é . . . . . . . . . . . . . . . alt 0233

 • É . . . . . . . . . . . . . . . alt 0201

 • ñ . . . . . . . . . . . . . . . alt 0241

 • ÷ . . . . . . . . . . . . . . . alt 0247

 • File menu options in current program

 • Alt + E Edit options in current program

 • F1 Universal help (for all programs)

 • Ctrl + A Select all text

 • Ctrl + X Cut selected item

 • Shift + Del Cut selected item

 • Ctrl + C Copy selected item

 • Ctrl + Ins Copy selected item

 • Ctrl + V Paste

 • Shift + Ins Paste

 • Home Go to beginning of current line

 • Ctrl + Home Go to beginning of document

 • End Go to end of current line

 • Ctrl + End Go to end of document

 • Shift + Home Highlight from current position to beginning of line

 • Shift + End Highlight from current position to end of line

 • Ctrl + f Move one word to the left at a time

 • Ctrl + g Move one word to the right at a time

 • MICROSOFT®️ WINDOWS® SHORTCUT KEYS

 • Alt + Tab Switch between open applications

 • Alt +

 • Shift + Tab

 • Switch backwards between open

 • applications

 • Alt + Print

 • Screen

 • Create screen shot for current program

 • Ctrl + Alt + Del Reboot/Windows®️ task manager

 • Ctrl + Esc Bring up start menu

 • Alt + Esc Switch between applications on taskbar

 • F2 Rename selected icon

 • F3 Start find from desktop

 • F4 Open the drive selection when browsing

 • F5 Refresh contents

 • Alt + F4 Close current open program

 • Ctrl + F4 Close window in program

 • Ctrl + Plus

 • Key

 • Automatically adjust widths of all columns

 • in Windows Explorer

 • Alt + Enter Open properties window of selected icon

 • or program

 • Shift + F10 Simulate right-click on selected item

 • Shift + Del Delete programs/files permanently

 • Holding Shift

 • During Bootup

 • Boot safe mode or bypass system files

 • Holding Shift

 • During Bootup

 • When putting in an audio CD, will prevent

 • CD Player from playing

 • WINKEY SHORTCUTS

 • WINKEY + D Bring desktop to the top of other windows

 • WINKEY + M Minimize all windows

 • WINKEY +

 • SHIFT + M

 • Undo the minimize done by WINKEY + M

 • and WINKEY + D

 • WINKEY + E Open Microsoft Explorer

 • WINKEY + Tab Cycle through open programs on taskbar

 • WINKEY + F Display the Windows®️ Search/Find feature

 • WINKEY +

 • CTRL + F

 • Display the search for computers window

 • WINKEY + F1 Display the Microsoft®️ Windows®️ help

 • WINKEY + R Open the run window

 • WINKEY +

 • Pause /Break

 • Open the system properties window

 • WINKEY + U Open utility manager

 • WINKEY + L Lock the computer (Windows XP®️ & later)

 • OUTLOOK®️ SHORTCUT KEYS

 • Alt + S Send the email

 • Ctrl + C Copy selected text

 • Ctrl + X Cut selected text

 • Ctrl + P Open print dialog box

 • Ctrl + K Complete name/email typed in address bar

 • Ctrl + B Bold highlighted selection

 • Ctrl + I Italicize highlighted selection

 • Ctrl + U Underline highlighted selection

 • Ctrl + R Reply to an email

 • Ctrl + F Forward an email

 • Ctrl + N Create a new email

 • Ctrl + Shift + A Create a new appointment to your calendar

 • Ctrl + Shift + O Open the outbox

 • Ctrl + Shift + I Open the inbox

 • Ctrl + Shift + K Add a new task

 • Ctrl + Shift + C Create a new contact

 • Ctrl + Shift+ J Create a new journal entry

 • WORD®️ SHORTCUT KEYS

 • Ctrl + A Select all contents of the page

 • Ctrl + B Bold highlighted selection

 • Ctrl + C Copy selected text

 • Ctrl + X Cut selected text

 • Ctrl + N Open new/blank document

 • Ctrl + O Open options

 • Ctrl + P Open the print window

 • Ctrl + F Open find box

 • Ctrl + I Italicize highlighted selection

 • Ctrl + K Insert link

 • Ctrl + U Underline highlighted selection

 • Ctrl + V Paste

 • Ctrl + Y Redo the last action performed

 • Ctrl + Z Undo last action

 • Ctrl + G Find and replace options

 • Ctrl + H Find and replace options

 • Ctrl + J Justify paragraph alignment

 • Ctrl + L Align selected text or line to the left

 • Ctrl + Q Align selected paragraph to the left

 • Ctrl + E Align selected

__________Kết Thúc__________


Chúc các bạn sử dụng máy tính  thành  thạo nhé.

1 Nhận xét

✪★ Chèn link ảnh/video trực tiếp vào khung bình luận để hiển thị hình ảnh hay video cho phần nội dung.
✪★ Nếu tải file mẫu không được, vui lòng để lại nhận xét vào khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ nhé .
✪★ Chúc các bạn có một năm Nhâm Dần 2022 🐯 nhiều thành công tốt đẹp!

  1. Tổ hợp phím tắt trên hình minh họa mình cũng hay xài lắm: tổ hợp Winkey+ R để ra tab Run command

    Trả lờiXóa
Mới hơn Cũ hơn