Header ads

Showing posts with the label tàu hỏa chạy bằng từ trường với tốcđộ 600 km/hShow all
Hé lộ tàu chạy trên đệm từ trường của Trung Quốc có tốc độ nhanh nhất thế giới